Kalkulator do obliczania transformatorów powietrznych. - autor Alessandro Coppi (Italy)
Modyfkuj poniższe 6 wartości i wciśnij przycisk "OBLICZ".
Oporność stopnia końcowego    - (Ohm): 
Oporność głośnika - (Ohm):
Przeciętna średnica uzwojenia -(cm):
Uzwojenia wtórne - (n):
Waga induktancji 100 - 1 (n): 1 = niska induktancja, 100 = hi (default 3,5)
Waga rezystancji 100 - 1 (n): 1 = niska rezystancja, 100 = hi (default 3)
Pierwotne uzwojenie, ilość zwojów (n) : Pierwotne uzwojenie, średnica drutu (mm) :
Wtórne uzwojenie, ilość zwojów (n) : Wtórne uzwojenie, średnica drutu (mm) :
Oporność uzwojenia pierwotnego (Ohm): Sekcja zwoju (cm2): Sekcje wszystkich zwojów (cm2):
Induktancja uzwojenia pierwotnego (milliHenry): Reaktancja przy 50 Hz (Ohm):
Całkowita rezystancja widoczna od strony  "load side"* (Ohm): Max prąd dla kabli pierwotnego uzwojenia (mA):
Wymiar a (cm) : Wymiar b (cm) : Wymiar w (cm) : Wymiary (abw) odnoszące się do obudowy.
By zwiększyć max prąd na uzwojeniu pierwotnym modyfikuj wartość w polu "waga rezystancji"
* "Całkowita rezystancja widziana od "load side" jest sumą oporności uzwojenia wtórnego i oporności uzwojenia pierwotnego widzianego poprzez stopień impedancji transformatora.


Ten program jest darmowy dla nieprofesjonalnych zastosowań, jedynym wymaganiem jest zakomunikowanie mi o ewentualnych testach, jeśli można ze zdjęciem. Adres mailowy: mailto:autocostruire@virgilio.it . Program oparty na formułach Kordorfera, jak wynika z testów można na nim polegać, ale oczywiście żadna gwarancja nie jest udzielana i ewentualne szkody z używanych wyliczeń nie będą uwzględniane, sprawdź je albo używaj na własne ryzyko. Uzwojenia wtórne(gdy więcej niż jedno) łączone równolegle. Alessandro Coppi Autocostruire.it